Zewnętrzny dział marketingu a outsourcing handlowców

Outsourcing handlowców wskazuje, że człowiek uczy się reguł marketingu przez całe życie.

W Polsce, dopiero od kilkunastu lat przedsiębiorstwa mają trudności ze sprzedażą oferowanych produktów, co jest rezultatem zmiany relacji pomiędzy popytem czy podażą. W takim przypadku pomocny staje się outsourcing handlowców. Obecnie występuje przewaga podaży nad popytem. Gdy zaczęły się trudności ze sprzedażą, wiele przedsiębiorstw rozpoczęło poszukiwania takiego sposobu działania na rynku który pozwoli zrealizować zamierzony cel. Celem tym może być osiągnięcie określonego zysku, udziału w rynku, zdobycie nowych klientów czy wprowadzenie nowych produktów. Zatem warto jest skorzystać z pomocy outsourcing handlowców.

Oczywiście bez wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie jest to bardzo trudne, gdyż nadal można się spotkać z niewłaściwym rozumieniem i stosowaniem marketingu. Najczęściej występującym błędem jest utożsamiani: marketingu z reklamą lub tylko z samym procesem sprzedaży. Chociaż sprzedaż oraz reklama są istotnymi elementami marketingu, to nie można jednak utożsamiać ich z marketingiem. Drugim powszechnie występującym błędem, jest bezkrytyczne kopiowanie rozwiązań z zakresu marketingu stosowanych w państwach, w których marketing jest realizowany od wielu lat. Błąd ten powoduje nieuwzględnienie specyfiki polskiego otoczenia, w jakim działa przedsiębiorstwo.

Zatem, aby zrozumieć ku czemu zmierza marketing, warto się przyjrzeć, jaki był początek tego typu działalności. Ameryka ma pełne prawo do tego, by nosić miano kolebki ewolucji marketingowej. Firmy amerykańskie zawsze miały i ciągle mają do dyspozycji ogromny homogeniczny rynek krajowy. Nieodzownym zainteresowaniem w takim aspekcie cieszy się outsourcing handlowców.

Koncepcja, współczesnego marketingu jest oparta na orientacji na nabywców, a zwłaszcza na konsumentów, na produkowaniu i sprzedawaniu tego co najlepiej zaspokaja potrzeby każdego nabywcy oraz na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. 

Marketing jest jednym z najważniejszych pojęć w słowniku biznesu. Jest terminem złożonym, jego definicja zawiera wiele elementów. Podobnie jak rachunkowość czy produkcja stanowi jeden z podstawowych filarów, na których opiera się współczesna działalność gospodarcza. O długofalowym powodzeniu rynkowym, każdej firmy, małej czy dużej, wytwórczej czy usługowej, w dużym stopniu decyduje właśnie kampania marketingowa. W tym aspekcie na uwagę zasługuje również outsourcing handlowców.

Marketing zdobył trwałą pozycję w dziedzinie nauk ekonomicznych. Jego światowa kariera, trwa już ponad pięćdziesiąt lat. W Polsce jest ona jednak znacznie krótsza. Rozwija się zaledwie od piętnastu lat, czyli od momentu transformacji gospodarki na drogę wolnorynkową. Znajomość marketingu, postrzegana jest jako niezbędna wiedza każdego, kto wkracza na rynek czy będzie to dotyczyło przedsiębiorcy podejmującego działalność gospodarczą, czy też konsumenta dokonującego nieustannych wyborów związanych z decyzjami zakupowymi.