Jak można wykonywać badanie potencjału zeta

Badanie potencjału zeta http://nanoczastki.pl/badanie-potencjalu-zeta/ to zadanie, które wymaga odpowiedniego przygotowania teoretycznego oraz praktycznego. Do jego wykonania powinny przystąpić osoby posiadające dużą wiedzę oraz doświadczenie. Nieodpowiednie przygotowanie materiału – próbki do badania może przynieść negatywne skutki i dać zły, zafałszowany wynik całego przeprowadzonego badania. Należy również znać wszystkie możliwe techniki, które można wykorzystać do przeprowadzenia tego typu badania.
Techniki wykorzystywane do wykonania pomiaru
Badanie potencjału zeta zazwyczaj wykonuje się przy użyciu światła, które jest rozpraszane w określony sposób. Do najbardziej znanych techniki, które wykorzystuje większość badaczy oraz osób zajmujących się tą tematyką należą: statyczne, dynamiczne oraz elektroforetyczne rozpraszanie światła. DLS – dynamiczne rozpraszanie jest szeroko rozpowszechnioną metodą pomiaru wielkości nanocząstek, które są zdyspergowane w cieczy. W tej metodzie dyspersja cząstek oświetlana jest laserem. To światło ulega rozproszeniu po czym jest zbierane przez detektor. Ta technika powiązana jest z techniką NIBS. Statyczne rozpraszanie światła, to kolejna możliwość przeprowadzenia badania. Jest używana do pomiaru cząstek białek i polimerów. Mierzone jest natężenie światła w próbkach o różnych stężenia, po czym wykreśla się wykres Debye’a. Ostatnia metoda opiera się na elektroforetycznym rozpraszaniu światła. Jest to technika gdzie naładowane cząstki zawieszone w cieczy poddawane są odpowiedniemu wpływowi pola elektrycznego. Następnie zaczynają się one poruszać przy odpowiedniej prędkości co nazywane jest ruchliwością elektroforetyczną. Do przeliczania wyników na potencjał zeta wykorzystuje się technikę PALS.
Badanie potencjału zeta może nie wyjść jeżeli poddawana próbka zostanie źle przygotowana. Z tego też względu badacze oraz specjaliści w tej dziedzinie proponują wybieranie najbardziej reprezentatywnych próbek oraz powtarzanie badania, które pozwoli uzyskać najlepsze wyniki.