Czym jest świadectwo pochodzenia?

Przeprowadzanie międzynarodowych transakcji handlowych wymaga dostosowania się do licznych przepisów, a także poznania bardzo dużej liczby pojęć. Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z tymi najważniejszymi i nie chcecie mieć jakichkolwiek problemów w związku z procedurami celnymi, zachęcamy do skontaktowania się ze specjalistami naszej firmy, którzy dzięki swojemu 30-letniemu doświadczeniu, są w stanie przekazać wszelką niezbędną wiedzę. Jednym z pojęć, jakie poznacie, będzie świadectwo pochodzenia towarów – niezwykle ważne w imporcie oraz eksporcie.

Czym jest świadectwo pochodzenia towarów?

Jest to dokument, będący podstawą każdej międzynarodowej transakcji handlowej i jednocześnie będący potwierdzeniem tego, że produkt, który transportowany jest z danego kraju, również tam został wyprodukowany. Świadectwo pochodzenia towarów wymagane jest przez organy celne, a ze względu na swój charakter, nazywane jest też bardzo często „obywatelstwem towaru”. Dokument ten stanowi zabezpieczenie transakcji międzynarodowej, zapewniając jednocześnie bezpieczny transport towarów w nietypowych, skomplikowanych sytuacjach – np. gdy na terenie jednego z krajów trwa wojna.

W naszym kraju organem odpowiedzialnym za wydawanie tego dokumentu, jest Krajowa Izba Gospodarcza, wystawiająca dokument oddzielnie dla każdej wysyłanej partii towarów. Warto dodać, że niekiedy towary poddawane eksportowi, nie muszą być wyprodukowane w kraju eksportera – np. wtedy, gdy są tam w obrocie przez dłuższy czas albo kiedy w wyniku obróbki w kraju eksportera, zwiększyły swoją wartość o ponad połowę. Świadectwo pochodzenia towarów wystawiane jest według różnych zasad, w zależności od tego, czy ma ono dotyczyć wyrobów gotowych, płodów rolnych czy zasobów morza.

Warto dowiedzieć się również wszystkiego o taryfach celnych oraz stawkach celnych – dzięki temu będziecie Państwo mieli możliwość przechodzenia przez wszelkie procedury celne bez najmniejszych problemów oraz dodatkowych kosztów.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Oczywiście pojęć, jakie musicie Państwo poznać, chcąc zapewnić sobie bezpieczny i sprawny transport towarów, jest dużo więcej. Nie musicie mierzyć się z przepisami samodzielnie, ponieważ takie firmy jak nasza, powstały po to, aby zapewniać Wam pomoc i pełną wiedzę na temat przepisów celno-podatkowych i pojęć. Posiadamy 30 lat doświadczenia, Certyfikat AEO i pomagamy przedsiębiorstwom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. Dzięki temu jesteśmy w stanie spełniać wszelkie Państwa oczekiwania i zapewnić pełną wiedzę oraz fachowe doradztwo. Zapraszamy do kontaktu!