certyfikat aeo

O certyfikat aeo stara się wiele firm i wielu przedsiębiorców, którzy w swojej działalności stosują prawo celne: Ci którzy zajmują się zarówno importem jak i eksportem towarów za granicę. Jak można się zatem  spodziewać, certyfikat aeo jest po prostu bardzo przydatny. Dowiedzmy się o nim czegoś więcej.

Mówiąc bardzo ogólnie, certyfikat aeo http://rusak.pl/polityka-jakosci  zapewnia przedsiębiorcom wiele korzyści. Certyfikat aeo jest możliwy do uzyskania od roku 2008, jednak w roku 2016 zostały do niego wprowadzone pewne zmiany, ale … zacznijmy od początku.

Kto może starać się o certyfikat aeo?

Najogólniej mówiąc, o certyfikat aeo może starać się  każdy przedsiębiorca, który bezpośrednio lub pośrednio wykorzystuje w swojej działalności prawo celne, który po prostu zajmuje się importowaniem lub eksportowaniem towarów za granicę, zwłaszcza poza granicę wspólnoty Europejskiej. Jednak, uzyskanie certyfikatu jest znacznie trudniejsze i wiąże się z wypełnieniem pewnych warunków.

Przede wszystkim, każdy przedsiębiorca chcący uzyskać certyfikat aeo musi wykazać, że przestrzega wszystkich wymogów celnych w swojej działalności. Ponadto, musi udokumentować wypłacalność oraz musi posiadać odpowiedni system ewidencji handlowych. W swojej firmie powinien również wykorzystywać odpowiednie standardy związane z bezpieczeństwem i ochroną. Po wprowadzeniu zmian w roku 2016 uzyskanie certyfikatu stało się jeszcze trudniejsze, ponieważ trzeba udowodnić, ze zatrudnia się osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Czy ktoś może nam pomóc?

Certyfikat aeo możemy oczywiście uzyskać samemu, jednak znacznie lepiej jest skorzystać z usług agencji celnych czy agentów celnych, którzy  mogą zrobić to znacznie szybciej. W ofercie wielu agencji celnych znajdziemy właśnie tę usługę.

W czym może pomóc nam certyfikat aeo?

Certyfikat aeo działa przede wszystkim w kilku obszarach, a przede wszystkim: uproszczenia celne, bezpieczeństwo i ochrona. Kiedy posiadamy certyfikat możemy korzystać ze znacznie skróconych formalności celnych, a jeżeli konieczna jest kontrola, odbywa się ona poza kolejnością. Certyfikat ten jest zatem bardzo pomocny i bardzo korzystny. Można dzięki niemu zaoszczędzić naprawdę wiele czasu. Mniejsza ilość kontroli fizycznych i kontroli dokumentów, możliwość przeprowadzenia kontroli w innym miejscu niż urząd celny, wcześniejsze powiadomienia o kontroli – to wszystko ma bardzo duże znacznie dla przedsiębiorcy. Jeżeli nie posiadasz certyfikatu, a często przechodzisz przez kontrole celne, powinieneś pomyśleć o złożeniu odpowiedniego wniosku.